Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse

Dette kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap om ungdomscoaching, og fordypning i hvordan man skaper en tillitsfull relasjon til ungdom

 Meld deg på

Målgruppe:Alle som jobber med ungdom
Kursholder: Mia Börjesson 
Varighet:1 dag  
Pris:kr. 2 190,- per deltaker* 
Bestilling:   
Kommende kurs:   
 Bergen 24.09.2019 Meld deg på
 Oslo 28.10.2019Meld deg på
 Tromsø 31.10.2019Meld deg på

*Det gis rabatt for medlemmer og studenter 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:

Ungdom gjennomgår store endringer. Noen opplever disse årene som en emosjonell berg-og-dal-bane. Forandringene skjer raskt, både i hjernen og i kroppen.

De siste årene har det blitt forsket mye på ungdomshjernen, noe som har gitt innsikt i hvordan den utvikler seg og hvordan dette påvirker ungdommenes følelsesliv, risikovurdering og dømmekraft. Denne forskningen gir også innsikt i hvorfor det kan være en utfordring for ungdom å jobbe målrettet over tid.

Hva er en coach:

En coach er en samtalepartner som vi gi mennesker mulighet til å utvikle seg, se sitt eget potensial og ta bevisste valg. I ungdomscoaching jobber samtalelederen med å finne ressurser og muligheter hos den unge, som kan bidra til personlig utvikling og til å bedre den psykiske helsen. Selvbilde, selvfølelse, selvrespekt og selvtillit er sentrale begrep innen coaching.

Coaching kan tilpasses ungdomshjernen ved å legge til rette for dette, og sikre at tidsperspektivene som ungdom jobber ut fra kjennes håndterlige og overkommelige. Ungdomshjernens fleksibilitet og kreative talent er en kilde til utforskning og nytenking innen coachingdialogen. Kreative verktøy kan i tillegg bidra til visualisering og konkretisering av en utviklingsprosess.

Mål:

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om ungdomscoaching, og fordypning i hvordan man skaper en tillitsfull relasjon til ungdom, og hvordan man gjennom dette kan hjelpe unge med å bygge en god psykisk helse. Kursdeltakerne får flere kreative verktøy som kan brukes i møte med de unge.

Kurset inneholder også samtalemetodikk med fokus på å stille blant annet kraftfulle-, støttende og framtidsrettete spørsmål.

 

Kurset er basert på ICF's (International Coach Federation) 11 grunnleggende kjernekompetanser.

 

Innhold i kurset:

- Hvordan skaper samtaleledere en god innledning på en samtale

- Hvilke spørsmål kan øke muligheten for utvikling og forandring?

- Hvilke ulike roller kan samtalelederen ha?

- Hvordan skape og opprettholde motivasjon og drivkraft?

- Hvilke øvelser kan man benytte for å bygge psykisk helse

 

Dette kurset arrangeres i samarbeid med Kavlifondet.