Bekymret forelder fikk gode råd til sønnen som slet etter langvarig omsorgstvist

– Jeg ringte hver gang jeg trengte styrke, føle trygghet, lytte til klokskap for å ta oss en dag videre. Jeg brukte også mailtjenesten slik at jeg kunne lese svarene flere ganger og minne meg selv om hva som var til barnets beste, fra det eneste nøytrale ståstedet vi hadde da.

"...Jeg skylder Voksne for Barn mye. Mitt barn på 11 år slet da det ble rettsak om hvem av oss foreldrene som skulle ha hovedomsorgen. Takket være gode råd, som fokuserte på barnet og ikke tok noe parti for noen av oss voksne, så greide jeg å støtte barnet mitt gjennom denne veldig vanskelige tiden. Jeg sto midt i et stort trykk fra alle kanter om hva som er barnets beste. Loven, mekleren, advokaten… Men hva med barnet? Gutten hadde det kjempevanskelig og han endret seg i denne perioden. Noe som førte til mye redsel og gråt i tilknytning til samvær hos den andre foreldren. Han trakk seg mye unna og etter hvert ble han også mobbet av medelever. Rådgiverne jeg møtte hos Voksne for Barn ba meg være oppmerksom og lytte til hva gutten selv sa og opplevde.

Jeg ringte hver gang jeg trengte styrke, føle trygghet, lytte til klokskap for å ta oss en dag videre. Jeg forklarte situasjonen utfra hva som hadde hendt, eller hva som var sagt og konkrete reaksjoner. Jeg henvendte meg også skriftlig slik at jeg kunne lese flere ganger og minne meg selv om hva som var barets beste, fra det jeg opplevde som det eneste nøytrale ståstedet da. Ikke noe parti i retning mors eller fars behov, antall dager hit eller dit. Kun fokus på barnets behov..."