Den gode elevsamtalen!

På dette kurset lærer du som jobber med elever nyere teorier og forskning om bruk av styrkebaserte metoder i samtaler med barn og ungdom.

Målgruppe:lærere og ansatte i skolen
Kursholder: Bjørn Hauger 
Varighet:1 dag  
Bestilling: Bestille dette kurset 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:

Innføringskurs i bruk av styrkebaserte elevsamtaler

 • Nyere teorier og forskning om bruk av styrkebaserte metoder i samtaler med barn og ungdom
 • Enkle metoder for anerkjennende kommunikasjon
 • Praktiske læringsverktøy som bidrar til økt elevmedvirkning og myndiggjøring av elevene i klasserommet
 • Hvordan utløse barn og ungdoms potensialer for læring oglivsmestring?
 • Kort presentasjon av forskningsfeltet positiv psykologi og aksjonsforskningstradisjonen Appreciative Inquiry. Praktiske erfaringer fra anvendelse av tilnærmingsmåtene i norsk skole.
 • Hvordan jobbe helhetlig med ”problemer” og ”elever som sliter”
 • Introduksjon av en enkel metode for å ”jobbe helhetlig med problemer” og en metode for å snu defensiv tenkning og mismot hos elever til håp og samtaler om mål og ønsker.
 • Finn elevenes styrker!
 • Kort introduksjon til samtalemetoder og verktøy for å identifisere elevenes styrker.
 • Finn elevenes styrker
 • Bruk av Styrkekort som metode.
 • Positiv respons
 • Presentasjon av et praktisk verktøy for å lære elevene en respektfull måte å vurdere egne og andres prestasjoner. 
 • Håp-planlegging. Veikart som eksempel på motiverende planlegging.

Etter kurset vil du kunne ta med deg hjem de verktøyene vi har jobbet med på kurset, og fortsette treningen ogbegynne å praktisere i klasserommet.

TILBAKEMELDING FRA TIDLIGERE DELTAKERE:

God balanse mellom teori og praksis. Lett å relatere til egen arbeidssituasjon fordi vi fikk øve oss på anvendlesen av verktøyene.

Måten det var lagt opp på med læringsøkter der vi fikk presentert forskningsresultat og grunnleggende teori for så å få prøve deler av det ut i praksis, fungerte
utrolig bra for meg. En dyktig foredragsholder som maktet å formidle temaet på en engasjerende og god måte.