Seksuelle overgrep og vold - forebyggende undervisning

Dette kurset gir deg som jobber i skolen eller som førskolelærer et pedagogisk redskap til å drive forebyggende undervisning mot seksuelle overgrep og vold.

Målgruppe:Ansatte i skolen, Førskolelærere for de eldste barna i barnehager
Kursholder: Magne Raundalen 
 Jon-Håkon Shultz  
Varighet:3 timer  
Pris:kr 1 200,- pr deltaker* 
Bestilling: Kurset kan ikke bestilles 
Kommende kurs: Det er for øyeblikket ingen planlagte kurs 
        

*Det gis rabatt for medlemmer og studenter (10 % for bedriftsmedlemmer, 20 % for personlige medlemmer og 50 % for studenter).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:

Skolen har gradvis fått et tydeligere oppdrag om forebygging, avdekking og rapportering, samt oppfølging av elever som har opplevd seksuelle overgrep og vold. Kurset med Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz baseres på den nye boken deres «Seksuelle overgrep og vold». Kurset vil gi deg som jobber i skolen eller som førskolelærer for de eldste barna i barnehagen et pedagogisk redskap i dialog med barn og ungdom om seksuelle overgrep og vold.

Formålet er å gi en naturlig kontekst for samtaler på barnas og ungdommenes  premisser, og det vil bli presentert konkrete og praktiske forslag til hvordan forebyggende tiltak kan planlegges og gjennomføres.

Skole og barnehage er noen av de viktigste arenaene for barn, både når det gjelder tillit og trygghet, samtale og mulighet for tidlig avdekking og hjelp. Du som jobber i skole eller barnehage vil få et konkret verktøy for å jobbe forebyggende i elevgruppen, i dialog med enkeltelever og med egen kompetanseheving.

For barna og elevene kan dette bety tryggere voksne å snakke med, et mer åpent klima, muligheter for bedre og tidligere hjelp, redusert tabu og økt mulighet for å være støttende for medelever.

Det vil også bli satt fokus på det viktige samarbeidet med øvrige hjelpeinstanser når vold og seksuelle overgrep settes på dagsorden i barnehage og skole.  

Boken kurset bygger på kan kjøpes her

Om foredragsholderne:

Forfatterne Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz har begge omfattende praksis innen klinisk arbeid, forebygging og oppfølging av barn og ungdom utsatt for vold og seksuelle overgrep. Gjennom sitt arbeid har de begge erfart at det er store utfordringer rundt kommunikasjonen med de utsatte barna, særlig blant de som treffer barna i det daglige, som i barnehage og skole.

Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner. Fra 1991 har han vært knyttet til Senter for Krisepsykologi. Her arbeider han med både barn og voksne som opplever dagliglivets krisesituasjoner. Raundalen har skrevet en rekke bøker og faglige artikler om og til barn, og har i tillegg formidlet moderne barnepsykologi til allmennheten gjennom en rekke avisartikler, kronikker, og annen mediavirksomhet.

En viktig del av hans arbeid har vært ledelse av terapigrupper for barn, disse har inkludert barn med krigsopplevelser, barn som lever med vold i familien, fosterbarn, og sammen med kvinnelige terapeuter grupper for unge jenter som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Disse arbeidene var grunnlaget for boken Seksuelle overgrep og vold - forebyggende undervisning i skolen som er skrevet i samarbeid med Schultz.

Jon-Håkon Schultz er professor i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Han er også forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS). Han har skrevet lærebøker om tilpasset opplæring, vært leder av PP-tjenestens kriseteam i Oslo og har siden år 2000 samarbeidet med Magne Raundalen om klinisk arbeid med elever som har opplevd krig i Uganda og Gaza. Forskningsarbeidet omfatter hvordan traumer påvirker læring samt utforming av krisehåndtering innenfor en pedagogisk kontekst.