Raundalen, Magne

Raundalen, Magne  

Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner. Fra 1991 har han vært knyttet til Senter for Krisepsykologi. Her arbeider han med både barn og voksne som opplever dagliglivets krisesituasjoner. Raundalen har skrevet en rekke bøker og faglige artikler om og til barn, og har i tillegg formidlet moderne barnepsykologi til allmennheten gjennom en rekke avisartikler, kronikker, og annen mediavirksomhet.

En viktig del av hans arbeid har vært ledelse av terapigrupper for barn, disse har inkludert barn med krigsopplevelser, barn som lever med vold i familien, fosterbarn, og sammen med kvinnelige terapeuter grupper for unge jenter som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Disse arbeidene var grunnlaget for boken Seksuelle overgrep og vold - forebyggende undervisning i skolen som er skrevet i samarbeid med Jon-Håkon Schultz.

KURS: Seksuelle overgrep og vold - forebyggende tiltak

   

Kommende kurs: 

25. aprilOslo Seksuelle overgrep og vold - forebyggende tiltak
26. aprilTrondheim Seksuelle overgrep og vold - forebyggende tiltak
27. aprilTromsø Seksuelle overgrep og vold - forebyggende tiltak