Du er verdifull!

OM FOREDRAGET:
Foredraget inspirerer til å økt selvrespekt hos barn og unge. Ingen barn er tjent med å bli tildelt en offerrolle ved kriser, men heller å forståen krise og se en mening med å arbeide seg ut av den. Barns psykiske helse er avhengig av å bli sett, hørt og forstått av verdisterke og engasjerte voksne.

MÅLGRUPPE:
Foreldre til psykisk syke barn, helsesøstre, spesialpedagoger, PPT, BUP og andre ansatte i psykiatrien

FOREDRAGSHOLDER:
Odd Erik Germundsson

PRIS: 
kr. 12 000,- halv dag
kr. 16 000,- hel dag

+ reise, diett og evt. overnatting

 

Bestill: Du er verdifull!
  1. Fyll ut skjema for å sende en forespørsel om foredraget. Vi vil gi deg en tilbakemelding om foredragsholder er ledig på ønsket dato. Det er ikke en bindende bestilling før avtalegrunnlaget er bekreftet fra begge parter. Bestiller vil da motta en bestillingsavtale. Fyll nøyaktig i alle felter. Les bestillingsbetingelsene som gjelder for dette foredraget.

  2. Bestillingsbetingelser Hvis foredraget avlyses skal det gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 4 uker i forveien. Hvis beskjed om avlysning gis senere belastes bestiller med 50 % av honoraret. I de tilfeller foredragsholder må reise med fly eller tog, vil bestiller bli belastet den del av billetten som ikke kan refunderes.