Seksuelle overgrep mot barn og unge

Hva er seksuelle overgrep? Signaler utsatte barn og unge kan gi. Hva gjør du om du blir bekymret for om at barn du kjenner blir utsatt for seksuelle overgrep?

Målgruppe:Alle som jobber med barn og unge
Kursholder: Margrete Wiede Aasland 
Varighet:Velg mellom 1 eller 2 dager 
Bestilling: Bestill kurset 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:
Hva er seksuelle overgrep? Signaler utsatte barn og unge kan gi. Hva gjør du om du blir bekymret for om at barn du kjenner blir utsatt for seksuelle overgrep?

Kurset tar også opp:

  • Definisjon og omfang på seksuelle overgrep mot barn og unge.

  • Hvem begår seksuelle overgrep mot barn?

  • Senskader man kan se hos mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

  • Lyver barn om overgrep?

  • Forebygging av seksuelle overgrep og vold.

  • Hva gjør du om noen melder sin bekymring til deg?

  • Hva gjør du om et barn eller ungdom forteller deg at det utsettes/har vært utsatt for seksuelle overgrep. Hva gjør dette med deg?


Kurset legger opp til en del refleksjon og summing to og to eller tre og tre. Det vises aktuelle DVDer i løpet av kurset.

Om det ønskes kan det også legges inn en kort innledning om barns naturlige seksualitet.

Velg fra 12 dagerskurs (NB! fordypningen i kursinnholdet påvirkes av kursetes lengde).

Pris: 1 dag 18 000 + reise og opphold