Skattefritak

Du får skattefritak på gaver fra kr 500 til kr 30 000 kr.  Voksne for Barn oversender likningsmyndighetene en årsoppgave, slik at alle gaver vi samlet mottar fra kr 500 og oppover kommer med på den ferdigutfylte selvangivelsen du mottar.

Samtidig sender vi deg en bekreftelse på de gaver vi har registrert. Slik kan du sjekke opp mot selvangivelsen at alle bidrag har kommet med. 

For at du skal kunne få skattfritak trenger vi ditt personnummer - ta kontakt med oss på vfb@vfb.no eller på telefon 4889 6215.