Barn som pårørende

Hva vi gjør

Barn som pårørende

Barn som pårørende står i en betydelig risiko for å utvikle psykiske helseproblemer, med en dokumentert generasjonsoverføring av psykisk uhelse. Innsats overfor barn som pårørende fra ung alder kan bryte denne onde sirkelen og både heve barns livskvalitet her og nå og spare samfunnet for enorme kostnader på lang sikt.

Våre tilbud

Voksne for Barn jobber for at alle barn skal få samme mulighet til å leve gode liv. Barn som lever som pårørende trenger i mange tilfeller litt ekstra hjelp og støtte. Derfor har vi utviklet noen tilbud til denne gruppen.

Hva sier barn og unge om å være pårørende?

Ingen treff

Råd og tips

Møter du barn som er pårørende?

Mange barn opplever at familien har det vanskelig i løpet av barndommen. For oss voksne kan det være vanskelig å oppdage, og å vite hvordan vi skal oppføre oss i møte med disse barna.

Verktøy

Ingen treff