Sykdom i familien

Når foreldre eller søsken er syke skaper det uro for alle i familien. Uansett situasjon er det noen ting du som forelder eller voksen kan gjøre for å lette situasjonen for barna.