Skilsmissegrupper

Grupper gir barn mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.


VIKTIG KUNNSKAP: Evalueringen viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig.

Grupper er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Man ønsker å møte barnas behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

Å delta i gruppe gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen. Evalueringen viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.

Utviklingen av programmet startet ved Helsekontoret for barn og unge i Bærum kommune i 2004, da de så at mange barn slet i forbindelse med foreldrenes skilsmisse. Helsesykepleiere sto bak initiativet og samarbeidet tett med skolene for å utvikle tilbudet. Voksne for Barn overtok driften i 2013.

Relatert

Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse

Kurset gir deg en grunnleggende kunnskap om ungdomscoaching, og fordypning i hvordan man skaper en tillitsfull relasjon til ungdom.

Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Barn kan noen ganger synes det er vanskelig å snakke med voksne når de har det vanskelig. Slik får du i gang samtalen.

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig

Hvordan møte barn i krise

På dette kurset får du styrket din relasjonelle kompetanse, og du vil lære hvordan du best kan møte barn i krise, både som fagperson og medmenneske.

Hvordan møte barn i krise

Samlivsbrudd

10 viktige ting å huske på ved samlivsbrudd

Et samlivsbrudd kan være overveldende for både foreldre og barn. Her er ti viktige ting å konsentrere seg om.

10 viktige ting å huske på ved samlivsbrudd

Ungt nettverk

Voksne for Barn møter mange unge med vonde erfaringer som kan påvirke deres psykiske helse. Ungt nettverk er en møteplass for unge mellom 16 og 25 år som har litt ekstra belastninger i livet.

Ungt nettverk

Følelser

Hvordan møter man barns følelser?

Alle foreldre har nok bedt barnet sitt slutte å gråte, eller å ikke være så sint noen ganger. Det kan være vanskelig møte barns følelser på en god måte, men det er gjerne bare litt øvelse som skal til.

Hvordan møter man barns følelser?