Voksne for Barn har vært der og passet på i 60 år. Det vil vi fortsette med.

60 år!

I 60 år har Voksne for Barn kjempet for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse. Alle barn, og spesielt de som sliter eller føler seg utenfor, skal bli sett, hørt og få den hjelpen de trenger fra kompetente voksne som bryr seg.

Signe Horn

Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Siden oppstarten i 1960 har vi satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet.

Bli frivillig

Bli med på de neste 60!

Vil du være med og sørge for at barn i Norge får en god og trygg oppvekst? Som medlem gir du livsviktig støtte til sårbare barn og unge.