Voksne for Barn har vært der og passet på i 60 år. Det vil vi fortsette med.

60 år!

I 60 år har Voksne for Barn kjempet for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst og god psykisk helse. Alle barn, og spesielt de som sliter eller føler seg utenfor, skal bli sett, hørt og få den hjelpen de trenger fra kompetente voksne som bryr seg.

Les mer

Jubileum

1960-tallet

Bakgrunnen for etableringen av organisasjonen var frustrerte og fortvilte foreldre som opplevde at deres nervøse barn ikke fikk nødvendig hjelp.

1960-tallet

Jubileum

1970-tallet

Denne perioden var preget av debattklima med steile fronter. Kvinnefrigjøringen var en forutsetning for samfunnets endring av synet på barn som selvstendige individ.

1970-tallet

Jubileum

1980-tallet

Fra dette tiåret fremsto Mental Barnehjelp som en organisasjon som arbeidet for alle barns psykiske helse, selv om mange nok forbandt navnet med at psykisk syke var hovedfokus.

1980-tallet
Signe Horn

Status 2020

Konsekvensene av utenforskap er mange. Siden oppstarten i 1960 har vi satt søkelys på hvordan det påvirker både det enkelte barn og samfunnet.

Les mer

Jubileum

1990-tallet

På 90-tallet skjedde det mye med organisasjonen, det var behov for reorientering og nye tiltak. Vi la om organisasjonsformen, endret navn og fikk ansvar for vårt første prosjekt.

1990-tallet

Jubileum

2000-tallet

Økt offentlig satsing ga muligheter for Voksne for Barn til å være en sentral og viktig aktør i arbeidet for barns psykiske helse.

2000-tallet

Jubileum

2010-tallet

På 2010-tallet startet flere av programmene som som i dag er en stor del av virksomheten vår. Vi fikk gjennomslag for økt barnetrygd, og ny generalsekretær ble ansatt.

2010-tallet
Bli frivillig

Bli med på de neste 60!

Vil du være med og sørge for at barn i Norge får en god og trygg oppvekst? Som medlem gir du livsviktig støtte til sårbare barn og unge.

Bli medlem