Hva vi gjør

Voksne for Barn jobber for at alle barn skal få samme mulighet til å ha og utvikle en god psykisk helse. For å få til det trenger vi trygge voksne som kan være der når det trengs, og som har kunnskap til å ta gode beslutninger på barn og unges vegne.

Vi lager ressurser og tiltak

Å endre et samfunn tar tid. Derfor bruker vi kunnskapen vi har om barn og unges psykiske helse til å utvikle ressurser og tiltak for å bedre hverdagen til barn og unge her og nå. Det gjør vi hovedsakelig innenfor disse områdene:

Vi fremmer barns stemme

Vi bruker mye tid på å snakke med barn og unge om hvordan de har det, og hva de er opptatt av. For å ha det bra, og for å få den hjelpen og støtten de trenger. Dette deler vi med politikere og andre beslutningstakere, og med alle dere som har ansvar for barn – enten som foreldre eller gjennom jobb.

.

Råd og tips

Vi hjelper deg med å være en trygg voksen for barn

Det er viktig å ta barns følelser og tanker på alvor. Derfor har vi laget en rekke råd og tips til deg som voksen, så du lettere kan håndtere ulike situasjoner du havner i, i møte med barn.

Hva vi mener

Vi jobber for politisk endring

Barn og unge har ikke samme mulighet til demokratisk deltakelse som voksne. Vi jobber derfor politisk for å gjøre barns stemme hørt. Les mer om hva vi mener og hva vi jobber for i vår politiske plattform.