Østeuropeiske artikler

Vi har oversatt flere fagartikler til østeuropeiske språk:

VfB svarer

Her er noen eksempler på henvendelser våre polske rådgivere har fått (anonymisert og noe omskrevet):