Psykisk helse i skolen

Hva vi gjør

Livsmestring og psykisk helse i skolen

I tillegg til at et godt skolemiljø er en viktig forutsetning for læring, legges mye av grunnlaget for den psykiske helsa i skoleårene.

Våre tilbud

Skoletiltak

Elever må trives og ha det bra på skolen for å lære. Voksne for Barn har lang erfaring med opplæring, veiledning og implementering av skoletiltak for å styrke psykisk helse, inkludering og livsmestring gjennom hele skoleløpet. Sammen sørger vi for at kommuner og skoler har kompetanse og verktøy for å jobbe systematisk med å sikre et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skoletiltakene våre bygger på det tverrfaglige temaet livsmestring og folkehelse i overordnet del av læreplanen.

Oversikt over workshops 2024

Hva sier barn og unge om skolen?

Ingen treff

Råd og tips

Møter du barn som har det vanskelig?

Det er viktig at vi voksne skaper en kultur der det er greit å snakke om det når man ikke har det så bra. Det er selvfølgelig ikke alt barn trenger å dele med voksne, men noen ganger er det viktig at barnet får hjelp, og da er det avgjørende at vi voksne legger til rette for dialog.